Ilmuwan..

"Menuntut ilmu adalah menjadi kewajipan ke atas Muslim" . Bagaimanailmu itu diperolehi? Apabila berbicara mengenai ilmu, sudah pasti akan dikaitkan dengan maklumat-maklumat yang memberi manfaat kepada seseorang. Antara sumber ilmu yang paling popular ialah melalui bacaan.Membaca merupakan aktiviti yang perlu disemai dalam setiap diri individu. Pembentukan individu yang berilmu lahir dari keinginan, minat, amanah dan rasa bertanggungjawab terhadap penguasaannya kepada sesuatu bidangilmu.

0 comments:

Post a Comment